تجلیل از ۱۷ واحد شالیکوبی برتر استان در دانشگاه گیلان