دعوت از مردم کرمان برای راهپیمایی علیه جنایات آل سعود