برگزاری هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز خوزستان در ایذه