ایران: اظهارات وزیر خارجه عربستان مردود و بر مبنای تحلیل‌های تکراری و بی فایده است