افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت/ ایران نفت روی آب ندارد