اینجا دارالشفاء ست یا دارالبلا.....!؟/ حکایت کمین گاه موتورسیکلت‌ها در خیابان سئول چیست....؟!