همایش تجلیل از معلمان نمونه برخوار برگزار شد / تصاویر