میزگرد «امیرخانی، کاظم کاظمی،طالب‌زاده» فردا در همایش «سی سال خون‌شریکی»