چهره نورانی دفاع مقدس برای جامعه ترسیم شود/تقویت فرهنگ جهادوشهادت