کفر به طاغوت لازمه ایمان است/ارزش پاسپورت ایرانی به حمایت از گفتمان انقلاب است