ارتش آمریکا آموزش مخالفان سوری را در اردن آغاز کرد