طرح+روزشمار18و19 اردیبهشت94/بعضی وقتها باید کال موند و نرسید...