جشن اردیبهشت تئاتر با حضور هنرمندان و مسئولان فرهنگی در همدان