آماده گسترش همکاری‌ها با آذربایجان شرقی و ایران هستیم