کیمیا علیزاده: مسابقات جهانی روسیه پله بزرگی برای کسب سهمیه المپیک است