دانشگاه علمی کاربردی، مدرک‎گرایی را به مهارت‎گرایی تبدیل می‎کند