تولید گوگرد از مازاد پالایشگاه‌های گاز با قابلیت بهبود عملکرد گیاهان زراعی