بودجه مستقل به جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اختصاص یابد