حجاب دختران مسلمان کانادا/با روسری یا بی‌روسری، مسئله این است/تصاویر