توسعه راه‌ها و ناوگان حمل و نقل مهمترین اولویت است