حضور معاون رئیس جمهور در جشنواره بین‌المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی