هندوانه به شرط ایران هراسی/ نمره ۷.۳ برای فیلم ” ایپ من “/ اتصال لپ تاپ به تلویزیون دوم / سنت‌ها و آداب