همه آنچه در گفتگوی ویژه خبری گذشت/ به پیغمبر قسم اگر کفاشیان بتواند کی‌روش را نگه دارد/ چه کسی حرف حسن