یک ایرانی، صاحب یک چهارم سهام باشگاه آرسنال انگلیس است/عکس