محرومیت پرسپولیس در هاله ای از ابهام/ هواداران هشدارها را جدی بگیرید!