554 تن کالا در تالار اختصاصی بورس منطقه آزاد انزلی معامله شد