خرید تضمینی محصولات پشتوانه ای برای فعالان عرصه کشاورزی است