کواچ: تشکر ویژه از وزیر ورزش دارم/ هیچ تورنمنتی نباید فدای مسابقه دیگری شود