آیا تایپ کردن در ساعت‌های هوشمند آسان‌تر خواهد شد؟