گزارش تمرین والیبالیست‌ها/ یاران شهرام محمودی مجازات شدند