دولت هندوستان اهالی یک جزیره را قرنطینه کرد + تصاویر