برگزاری جشنواره فرهنگی هنری آسمان آبی زمین پاک/ فرهنگ سازی مناسب حقوق شهروندی