گزارش عجیب از درآمد ١٣٦‌میلیون یورویی کی روش | درآمد هنگفت کی‌روش از مدارس فوتبال