سیم کارت‌های کودک اپراتور دوم تلفن همراه از خرداد ماه ارائه می‌شود