یک مقام صهیونیستی: کابینه نتانیاهو دوام نخواهد آورد