تصاویر:این ایرانی صاحب یکی از گران ترین مناطق تورنتو کاناداست