قتل جوان 22 ساله با ضربات چاقو/ قاتل در کمتر از 4 ساعت دستگیر شد