سرقت ناکام دزدان شب‌رو از سازمان آب/ نگهبان: سارقان صورتشان را با جوراب زنانه پوشانده بودند