حمايت شاگرد منصوريان از صادقيان و خانزاده/ از شکست‌ها درس بگيريم