تا حالا هدايتي را از نزديک نديده‌ام/ اگر اهلي بشوم پرسپوليس را به من مي‌دهند؟