نشست «کمیته مشترک اجرایی تفاهم نامه دانشگاه‌های مهم داخل با دانشگاه الزیتونه» برگزار می‌شود