آمریکا آموزش نظامی مخالفان سوریه را آغاز کرد/«مبانی حقوق بشر» در میان سرفصل‌های آموزشی