افزایش بیش از 2 هزار تنی تولید کلاف در فولاد مبارکه