سعادتمند: ایران به عنوان پایتخت تنیس روی میز جهان اسلام معرفی شده است