ادعای سناتور جمهوری خواه: کنگره آمریکا قدرت را از رییس جمهوری پس گرفت