ولیعهد عربستان: چند عملیات تروریستی را خنثی کرده ایم