چه کسی به متخلفین مجوز فعالیت داد؟/ قطعاً در لیگ برتر تبانی صورت می‌گیرد