گزارش تصویری:: مراسم افتتاحیه مرکز فرهنگی کشور عراق در تهران