رده‌بندی انفرادی کشتی آزاد آسیا/ قهرمانی ایران با 68 امتیاز و 7 مدال