مسوولان آموزش و پرورش در حد توان مشکلات معلمان را مرتفع کنند